(0212) 654 94 88

 

ÖZ BAKIM BECERİLERİ

ÖZ BAKIM BECERİLERİ

Çocuğa okul öncesi dönemde kazandırılacak öz bakım becerileri, bir yönüyle onun gelecek yaşantısına güvenle bakılmasını sağlayacaktır. Bu konuda bilinçli olarak verilen eğitimin katkıları büyüktür. Yapılan çalışmalar, annelerin eğitim düzeyinin yükselmesinin, çocukların öz bakım becerilerine olumlu katkılar sağladığını ortaya koymaktadır.

 
Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara özbakım becerilerini kazandırmayı ve toplumsal yaşama hazırlamaya rehberlik etmeyi amaçlayan eğitim programı ile bireylerin öz bakım becelerini edinmeleri amaçlanmaktadır. Normal bir bireyin yaşamında erken başlayan özbakım becerilerinin gelişimiebeveynlerde bağımsızlığın başlangıcını gösterir. Bu nedenle, çocuğun özrü ve özelliklerine uygun becerilerinin seçilerek çok küçük yaşlardan itibaren öğretilmesine çalışılmalıdır.Özbakım becerilerinin öğretilmesinde esas amaç; çocuğun bazı temel becerileri kazanabilmesidir. Bu becerileri kazanmış çocuk çevreden bağımsız olarak hareket edebilecek ve öz güvenini kazanmış olacaktır.
10-02-2019, 03:49 / eğitimlerimiz

up