(0212) 654 94 88

 

OKUL BAŞARISIZLIĞI

OKUL BAŞARISIZLIĞI

 

Okul başarısızlığı denildiğinde aklımıza ilk önce düşük notlar gelmektedir. Başarı, kişinin potansiyelinin en üst düzeyde ortaya koyması ise başarısızlığın yani çocuğun potansiyelinin neden gerçekleşmediğine bakmak gerekmektedir.

Çocuğu engelleyen nedenler
Çocuğu engelleyen nedenlere baktığımızda pek çok durum karşımıza çıkmaktadır. Bunların bir kısmını ele aldığımızda; algısal yetersizlik, içinde bulunan aile ortamı, sınıftaki arkadaşlarla kurulan ya da kurulamayan ilişkiler, öğretmenle kurulan temas, ödev ve sorumluluk duygusunun gelişmişliği karşımıza çıkmaktadır.

Bunları ayrı ayrı ele aldığımızda çocuğun doğum öncesi ve doğum sonrasında aldığı beyin hasarları, genetik faktörler, hiperaktivite, öğrenme güçlüğü ve benzeri nedenler çocuğun algısını etkilemekte ve sınıfıyla arasındaki uyumu bozmaktadır.

10-02-2019, 03:49 / eğitimlerimiz

up