(0212) 654 94 88

 

Dil Becerileri Geliştirme

Dil Becerileri Geliştirme

Sözel iletişimin sağlanmasında son derece önemli olan dil, birbiriyle etkileşim hâlinde bulunan üç bileşenden meydana gelir. Bunlar biçim, içerik ve kullanımdır. Dilin biçim bileşeni, dildeki konuşma seslerini, sözcüklerdeki kök ve ekleri ve sözcüklerin cümle içinde dizilişini inceler.Dilin içerik bileşeni, dilin anlam yönüyle ilgilidir. Anlam bilim tek tek sözcüklerin anlamları ve sözcüklerin farklı şekillerde bir araya getirilmesinden oluşan cümle anlamlarıyla ilgilenir.

10-02-2019, 03:50 / eğitimlerimiz

up