(0212) 654 94 88

 

Sosyal Beceriler

Sosyal Beceriler 

Doğal pekiştireç kullanımı, öğrenmeyi ve beceri kazanımını hızlandırmaktadır. Birey hedef tepki verdiğinde, ödülü doğal olarak elde edebilecektir.Güdülenme yöntemi otizmli bireylere olumsuz davranışları azaltma ve uygun davranışları geliştirme, etkinliklere katılma gibi sosyalbecerilerin öğretilmesinde kullanılır. Güdüleme sürecindeki diğer önemli bir alan kendikendini yönetmedir. Kendi kendini yönetme bireyin sahip olduğu uygun davranışlarıkendisinin başlatması ve sosyal farkındalık geliştirerek bireyleri ayırt edebilmesidir.

Bireylerin olayları analiz etme, sıraya koyma ile ayırt etme becerisinin gelişmesi sağlanmaktadır. Bireyi düşünmeye yönlendirme amaçlanır. Bu yaklaşıma dayalı olarak hazırlanan öğretim programlarında, bireye yetersizliği olan becerilerin ayrı ayrı öğretimi yerine; sosyal durumlarla ilgili problem çözme becerisi öğretilmeye çalışılmakta; bireye tek bir sosyal beceri değil farklı sosyal durumlarla karşılaştığı zaman sosyal problem çözme becerileri kazandırılmaya çalışılmaktadır.

10-02-2019, 03:51 / eğitimlerimiz

up